انواع ایسیوهای بوش آلمان ECU .BOSCH

BOSCH MP 5.2 . زانتيا 2000
BOSCH MP 7.3 . زانتيا 1800
BOSCH ME 7.4.4 پژو206. پارس
BOSCH. 7.4.5 پژو 206SD
BOSCH 7.4.9
BOSCH 7.9.7.1
و ....

نکته 1:
قابل توجه براي شما اين است که وقتي کسي آموزش تعميرات ecu و توانايي تعمير ECU SL96 يا Sagem s-2000 را پيدا مي کند فرقي نمي کند که اينECU براي چه خودرويي استفاده شده باشد اين ECU مي تواند برروي خودرو پيکان RD سمند 405 پرشيا و يا هر خودرو ديگري باشد.آموزش تعميرات ايسيو

برد آنها شبيه يکديگر بوده (95./.) و فقط از لحاظ برنامه ريزي هاي Ic ها و يا شکل با همديگر تفاوت دارند .

نکته2 :

وقتي که ما قدرت تعمير ECU -S2000 را پيدا مي کنيم اين ECU به شماره هاي متفاوتي که برروي ECU قيد شده وجود دارد .

مثال : S200010-S200011-S2000 3E-S2000 3f-S2000 35-S2000 -Pl4
تمام اين Ecu ها يي که نام برديم يکي هستند که بر روي اکثر خودروهاي ايران خودرو و سايپا از آنها استفاده مي شده پس وقتي که شما تعميرات ECU S2000 را فرا گرفتيد يعني تمام ECU هاي که S2000 هستند را بدون توجه به نوع خودرو قادر به تعمير آنها هستيد .