در رابطه با مقاومت

در توضيح مقاومت در ابتدا مقدمه اي از مفهوم آن بيان شده و بعد به سراغ تعيين مقدار مقاومت با استفاده از کد رنگ ميرويم و در ادامه به نحوه ساخت و اندازه گيري مقاومت هاي متغيير خواهيم پرداخت و در نهايت مقاومت هاي سري و موازي را توضيح ميدهيم. واحد اندازه گيري مقاومت اهم مي باشد. در توضيح مقاومت بايد بگوييم که در حقيقت عامل بازدارنده جريان الکتريکي در مدار مقاومت است. يعني در ساده ترين حالت وقتي ميخواهيد جريان را کنترل کنيد و نگذاريد توي مدار جريان زيادي به راه بيفتد ( که عامل سوختن مدار است) از مقاومت استفاده ميکنيم. مقاومت در اشکال گوناگون در وسايل الکتريکي و الکترونيکي کاربرد بسياري دارد. يکي از انواع مقاومت، مقاومت سراميکي يا چيني است. که روي آن را با قشري از زغال پوشانده اند. مقدار چنين مقاومتي بستگي به مقاومت قشر زغالي دارد. که در حدود ????? تا ?? ميکرون ضخامت دارد. دو طرف اين مقاومت به سيم هاي قلع اندود مربوط شده و لايه اي از لاک روي مقاومت را پوشانيده است. معمولا مقدار مقاومت را با نوارهاي رنگي که روي آن ترسيم شده است نشان مي دهند. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

لوازم جانبی خودرو