مبانی چاپگرهای جوهر افشان

چاپگرهاي جوهر افشان از اواسط دهه 1980 مطرح و بسرعت متداول گرديدند. شايد يکي از مهمترين دلايل رشد سريع اين نوع از چاپگرها قيمت مناسب آنها نسبت به کيفيت و کارآئي آنان باشد. يک چاپگر جوهر افشان ، چاپگري است که براي ايجاد تصاوير ، قطرات ( ذرات ) بسيار کوچکي از جوهر را بر روي کاغذ پخش مي کند ( پاشيدن ) .
اگر يکي از خروجي هاي چاپگرهاي جوهر افشان را بدقت تگاه نمائيم.
? موارد زير مشاهده مي گردد:
نقاط ( ذرات ) بسيار کوچک مي باشند. ضخامت قطر اين نقاط بين 50 تا 60 ميکرون است ( از موي انسان کوچک تر، 70 ميکرون )
نقاط با دقت بالاي 720 * 1440 Dpi ، در کنار يکديگر قرار گرفته اند.
نقاط مي توانند داراي رنگ هاي متفاوت بوده که از ترکيب آنها تصاوير با کيفيت بالا بوجود مي آيد.

? چاپگرهاي تماسي و غير تماسي
از تکنولوژي هاي متفاوتي براي توليد چاپگر استفاده مي گردد. تمام تکنولوژي هاي فوق را مي توان به دو گروه عمده که هر يک داراي مدل هاي متفاوتي مي باشند ، تقسيم کرد : - چاپگرهاي تماسي . اين نوع چاپگرها داراي مکانيزمهائي براي تماس با کاغذ بمنظور ايجاد خروجي مورد نظر مي باشند.

? در اين راستا از دو تکنولوژي عمده استفاده مي گردد :
1) نقطه ماتريسي . اين نوع چاپگرها از مجموعه اي محدود پين بمنظور ضربه زدن به ريبون حاوي مرکب ، استفاده مي نمايند. در اين حالت پس از ضربه زدن پين به ريبون ، در نقطه تماس ريبون با کاغذ ، اثري ثبت خواهد شد. برآيند اثرات فوق خروجي مورد نظر را بوجود خواهدد آورد.
2) کاراکتري . اين نوع از چاپگرها تصويري از دستگاه تايپ کامپيوتري مي باشند. اين نوع چاپگرها داراي يک " گردي" ( گوي ) و يا مجموعه اي از ميله هائي است که شامل کاراکترها ( حروف و ارقام ) برجسته مي باشند. کاراکتر مورد نظر به يک ريبون جوهري ، ضربه زده و باعث ثبت کاراکتر مورد نظر بر روي کاغذ مي گردد. اين نوع چاپگرها داراي سرعت و دقت لازم براي چاپ متن بوده و داراي محدوديت هاي فراواني در رابطه با کاربردهاي گرافيکي مي باشند.

الف) چاپگرهاي غير تماسي .
در اين نوع چاپگرها ، در زمان ايجاد خروجي با کاغذ تماسي برقرار نمي گردد. چاپگرهاي جوهر افشان در اين گروه قرار دارند. اين نوع چاپگرها داراي انواع متفاوتي مي باشند .
? دو نوع عمده از چاپگرهاي فوق عبارتند :

جوهر افشان .
اين نوع چاپگرها از مجموعه اي " افشانک " براي پخش جوهر بر روي کاغذ اشتفاده مي نمايند.
ليزري .
اين نوع چاپگرها با استفاده از جوهر ( تونر ) ، الکتريسيته ساکن و حرارت باعث ايجاد خروجي مورد نظر بر روي کاغذ مي گردند.
? مباني چاپگرهاي جوهر افشان
? يک چاپگر جوهر افشان از بخش هاي زير تشکيل شده است :
- هد چاپگر ،
مهمترين المان در يک چاپگر جوهر افشان است . هد چاپگر داراي مجموعه اي از " افشانک ها " بوده که قطرات بسيار ريز جوهر را بر روي کاعذ پخش خواهد کرد.

- کارتريج .
با توجه به نوع و شرکت سازنده چاپگر، کارتريج هاي متفاوتي وجود دارد. مثلا" ممکن است براي رنگ مشکي از يک کارتريج و يا رنگ مشکي با ساير رنگ ها در يک کارتريج واحد قرار گرفته شود.

- موتور Stepper .
يک موتور stepper باعث حرکت سيستم هد ( هد چاپ و کارتريج هاي مربوطه ) در طول کاغذ مي گردد. برخي از چاپگرها داراي يک نوع خاص موتور براي "پارک نمودن " سيستم هد در زمان عدم استفاده از چاپگر، مي باشند. بديت ترتيب سيستم هد چاپگر، پس از پارک شدن ، بصورت تصادفي حرکت نخواهند کرد .
تسمه . دستگاه هد ، از طريق يک تسمه به موتور Stepper متصل مي گردد . ميله "تثبيت کننده " . سيستم هد، از يک ميله تثبيت کننده بمنظور اطمينان از ثبات و استحکام هد در زمان حرکت ، استفاده مي نمايد.
? دستگاه تغذيه کاغذ . اين دستگاه از سه بخش مجزاي زير تشکيل شده است :

سيني / تامين کننده کاغذ .

اغلب چاپگرهاي جوهر افشان داراي يک سيني بمنظور قرار دادن کاغذ مي باشند. برخي ديگر از چاپگرها از يک Feeder استفاده مي نمايند.
غلتک ها .
با استفاده از مجموعه اي غلتک ، کاغذ هاي موجود در سيني و يا Feeder به داخل چاپگر کشانده خواهند شد.
موتور Stepper تغذيه کاغذ .
موتور فوق غلتک ها را بمنظور حرکت کاغذ به ميزان موردنياز ، به حرکت در مي آورد.
- منبع تغذيه .
اکثر چاپگرها داراي يک منبع تغذيه برق اختصاصي براي خود مي باشند.
- مدار کنترلي .
يک برد مدار چاپي بوده که باعث کنترل تمام عناصر مکانيکي موجود در چاپگر مي گردد.
- پورت هاي اينترفيس .
پورت موازي همچنان از متداولترين روش هاي ارتباط يک چاپگر به کامپيوتر است . چاپگرهاي جديد ، از پورت هاي USB نيز استفاده مي نمايند. برخي از چاپگرها نيز ممکن است از طريق پورت سريال و يا پورت SCSI به کامپيوتر متصل گردند.  براي آشنايي بيشتر در مورد آموزش تعميرات پرينتر مي‌توانيد به اين لينک مراجعه نماييد.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ