انواع مقاومت های الکتریکی

مقاومت هاي الکتريکي به دو دسته کلي مقاومت هاي ثابت و مقاومت هاي متغير تقسيم مي شوند . مقاومت هاي ثابت مقاومت هايي هستند که مقدار اهمي آنها همواره ثابت است و مقاومت هاي متغير مقاومت هايي هستد که مقدار اهم آنها قابل تغيير است . مقاومت هاي ثابت خود به سه دسته تقسيم مي شوند که اين سه دسته عبارتند از :
?- مقاومت هاي کربني ( ترکيبي )
?- مقاومت هاي سيمي ( سيم پيچي شده )
?- مقاومت هاي لايه اي

مقاومت هاي کربني ( ترکيبي ) :
مقاومت هاي کربني در اکثر مدارات الکترونيکي مورد استفاده قرار مي گيرند که علت اين امر قيمت پايين ، زمخت بودن و کوچک بودن اين نوع مقاومت ها مي باشد . البته اين نوع مقاومت ها دو ضعف عمده دارند ، يکي اين که در اثر عبور جريان از اين نوع مقاومت ها حرارت نسبتا زيادي درون اين مقاومت ها ايجاد مي گردد و به همين دليل در مدارات با جريان زياد نمي توانند مورد استفاده قرار گيرند و ديگر اين که معمولا تلرانس هاي بالايي دارند . نمونه هايي از اين نوع مقاومت در شکل (?) نشان داده شده است . براي ساخت اين نوع مقاومت ها معمولا پودر کربن را با مواد عايق مخلوط مي کنند که نسبت مخلوط کردن اين مواد مقدار اهمي مقاومت را تعيين مي کند . سپس مخلوط حاصل را در يک استوانه کائوچويي قرار مي دهند و دو سيم نيز براي اتصال مقاومت به مدار به دو سر مقاومت وصل مي کنند. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

مقاومت هاي سيمي ( Wire Wound Resistor ) :
از پيچاندن سيم هاي مقاومت دار طويل به دور يک هسته ، مقاومت سيمي يا سيم پيچي شده ساخته مي شود . معمولا يک روپوش سراميکي يا پلاستيکي بر روي سيم هاي پيچيده شده بر روي هسته مي کشند تا سيم ها آسيب نبينند .
اين نوع مقاومت ها در دو نوع قدرتي و دقيق ساخته مي شوند . نوع قدرتي در محدوده توان هاي ? وات تا ??? وات ساخته مي شود و مي تواند جريان هاي زياد را از خود عبور دهد . نوع دقيق نيز در محدوده توان هاي ???? وات تا ? وات ساخته مي شود و داراي تلرانس پاييني مي باشد اما نمي تواند جريان هاي زياد را از خود عبور دهد . معمولا اندازه فيزيکي مقاومت هاي سيمي که در جريان هاي زياد مورد استفاده قرار مي گيرند بزرگتر از اندازه فيزيکي مقاومت هاي سيمي است که براي کارهاي دقيق و جريان پايين به کار مي روند . مقاومت هاي سيمي قدرتي معمولا به شکل يک محفظه سيمان مانند که داراي سطح مقطع مربع يا مستطيل شکل است ساخته مي شوند و به مقاومت هاي آجري معروفند . شکل خاص محفظه مقاومت هاي آجري اين امکان را فراهم مي آورد که براي خنک کردن آنها بتوان آنها را بر روي ورقه فلزي خنک کننده (Heat sink) قرار داد . در شکل (?) نمونه اي از اين نوع مقاومت نشان داده شده است . يکي از ويژگي هاي خوب مقاومت سيمي اين است که به هنگام سوختن شعله ور نشده و همچنين پس از سوختن ، کاملا قطع مي شود . به همين دليل ، در بسياري از مدارها به عنوان مقاومت فيوزي (Fusible Resistor) استفاده مي شود و به آن مقاومت حفاظتي (Safety Resistor) نيز مي گويند . زيرا اين مقاومت ها در حالت عادي به صورت يک مقاومت معمولي عمل مي کنند و چنان چه جريان عبوري از آن از حد معيني بيشتر شود مانند يک فيوز قطع مي شوند .
مقاومت سيمي به سبب دارا بودن سيم پيچ ، داراي خاصيت اندوکتانس ( خودالقايي ) بوده که اين نوعي عيب براي آن محسوب مي شود زيرا در فرکانس هاي بالا ، مقاومت سيمي نسبت به مقدار نامي خود ، مقاومت بيشتري از خود نشان مي دهد . البته در اين گونه موارد توانسته اند با روش پيچيدن سيم به صورت دولايي يا بي فيلار (Bifilar) تا حد زيادي اين مشکل را برطرف نمايند . در اين روش سيم هاي رفت و برگشت در کنار هم قرار گرفته و عبور جريان هاي مساوي و مخالف هم تا حد زيادي خاصيت خودالقايي را کاهش مي دهد . در شکل (?) پيچيدن سيم به روش بي فيلار بر روي استوانه عايق نشان دا ده شده است .