نمایشگرهای lcd چگونه کار میکنند

نمایشگر های LCD

در نمایشگرهای LCD[liquid crystal display. از فسفر استفاده نمیشود.صفحه دائما روشن است وتصویر با کنترل کردن ماده کریستال مایع درون هر پیکسل با استفاده از جریان الکتریسیته تشکیل میشود. یک کریستال مایع ماده ایست بین جامد ومایع.یک کریستال جامد شکل سازمان یافته ای دارد. دریک مایع مولکولها شکل مشخص ومعینی ندارند.در یک کریستال مایع مولکولها شکل میله ای بلندی دارند و موقعیت آن ها نا منظم است ولی جهت هر کدام میتواند به وسیله دیگری در یک شکل متعارف تنظیم شود.
کریستال مایع در سال 1888 میلادی توسط یک گیاه شناس اطریشی به نام f-reizzener کشف شد اما تا دهه 60 میلادی برای ساخت نمایشگرها به طور تجاری مورد استفاده قرار نمیگرفت زیرا کریستال مایع در دمای معمولی اتاق[20درجه] ساتی گراد حالت ثابتی ندارد.
در سال 1963 یک کارمند شرکت rca کشف کرد که جهت نور در یک کریستال مایع تعغیر میکندوهنگامی که کریستال مایع به وسیله یک بار الکتریکی تحریک شود از جهت میدان تقلید میکند.
اگر شما یک کریستال مایع را بین دوقطعه شیشه خش داده شده با خطوط عمودی وافقی قرار دهید مولوکولهای کریستال مایع پیچ میخورند وسعی میکنند از خطوط روی شیشه تبعیت کنند.
برای ایجاد یک پیکسل به وسیله کریستال مایع ما لایع های کریستال مایع را بین دو قطعه شیشه پلاریزه قرار میدهیم در این حالت مامیتوانیم شدت نور عبوری درون پیکسل ساخته شده از دو قطعه شیشه پلاریزه وکریستال مایع را کنترل نماییم.
به همین ترتیب اگر بین دو شیشه معمولی کریستال مایع قرار دهیم ودرون فضای دو شیشه رابه یک میدان الکتریکی متصل نماییم در حالتیکه میدان الکتریکی صفر باشد کریستال مایع تاب میخورد[میچرخد] وبه نور اجازه عبور میدهد ولی در حالتی که بار الکتریک وجود داشته باشد مولوکولهای مایع در یک جهت قرار میگیرند وبه نور اجازه عبور نمیدهند.
مزایاو معایب انواع تکنولوژی های ساخت نمایشگر
مزایا:
الف ارزان
ب- وضوح رنگ
ج-عدم تاخیر به دلیل عدم وجود دقت
معایب:
الف-بزرگ وسنگین
ب-مصرف بالا
ج-تکنولوژی قدیمی
چ-بزرگترین اندازه آن36 اینچ
د-کاهش کیفیت تصویر به مرور زمان

2-پلاسما:
مزایا:
الف-باریک وزیبا
ب-رنگ سیاه را به خوبی نمایش میدهد
ج-در فضای تاریک خوب عمل میکند
معایب:
الف-گران
ب-گاز درون سلول ها به مرور زمان محو میشود وراه ارزانی برای شارژ مجدد آنها وجود ندارد
ج-دارای تاخیر
د-برخی از مدلهای آن ها به سنگینی crtهستند

LCD:
مزایا:
الف-باریک وزیبا
ب-سبک
ج -مصرف پایین
د-وضوح تصویر بالا
ه-دقت عالی
و-در نور روشن نیز کیفیت تصویر خوبی دارند
معایب:
الف-گران
ب-ممکن است به علت دقت ذاتی تاخیر داشته باشند. این مطلب نکاتی را در مورد آموزش تعمیرات تلویزیون ارائه می دهد