مزیت تلویزیون پلاسما در مقایسه با LCD

مي توان به فاکتور ديگري با عنوان زاويه ديد اشاره کرد زاويه ديد تصوير به اين معنا است که شما چه قدرمي توانيد از طرفين صفحه نمايش دور شويد بدون آنکه کيفيت تصوير تغيير کند.از نظر بيننده اي که در فاصله دور از صفحه قرار دارد کيفيت رنگ و وضوح تصوير ،در تلويزيون LCD مناسب نيست درحاليکه ازهمين فاصله و زاويه تصاويرتلويزيون پلاسما کاملا سه بعدي است. (اما تصويردردستگاه LCD از نظر نماي تصوير در حال بهبودي است.)
وضوح و روشني بيشتررنگها درتلويزيون پلاسما از ديگر مزيتهاي آن است در حاليکه اين ضعف در تلويزيون LCD ناشي از تابش نور از عقب است.
ضعف ديگر تلويزيون LCD در مقايسه با پلاسما مر بوط به حرکات سريع تصوير است ( مثلا حرکات ورزشي يا در يک فيلم ) که در سيستم LCD اين تصاوير وضوح خوبي ندارند يا باصطلاح تيره نمايش داده مي شوند اين مورد نيز در نسلهاي جديد LCD در حال بهبود است بنابراين قابل چشم پوشي است.
حال اگر براي خريد يک تلويزيون LCD تصميم گرفته ايد ،زمان پاسخگوئي Pixel را در نظر بگيريد و آن را بر حسب 1000/1 ( يک هزارم ) اندازه بگيريد ، هر چقدر اين ميزان کمتر باشد در زمان حرکت تند تصاوير کيفيت بهتري خواهيد داشت. اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات تلويزيون ارائه مي دهد