مزیت تلویزیون پلاسما در مقایسه با LCD

می توان به فاکتور دیگری با عنوان زاویه دید اشاره کرد زاویه دید تصویر به این معنا است که شما چه قدرمی توانید از طرفین صفحه نمایش دور شوید بدون آنکه کیفیت تصویر تغییر کند.از نظر بیننده ای که در فاصله دور از صفحه قرار دارد کیفیت رنگ و وضوح تصویر ،در تلویزیون LCD مناسب نیست درحالیکه ازهمین فاصله و زاویه تصاویرتلویزیون پلاسما کاملا سه بعدی است. (اما تصویردردستگاه LCD از نظر نمای تصویر در حال بهبودی است.)
وضوح و روشنی بیشتررنگها درتلویزیون پلاسما از دیگر مزیتهای آن است در حالیکه این ضعف در تلویزیون LCD ناشی از تابش نور از عقب است.
ضعف دیگر تلویزیون LCD در مقایسه با پلاسما مر بوط به حرکات سریع تصویر است ( مثلا حرکات ورزشی یا در یک فیلم ) که در سیستم LCD این تصاویر وضوح خوبی ندارند یا باصطلاح تیره نمایش داده می شوند این مورد نیز در نسلهای جدید LCD در حال بهبود است بنابراین قابل چشم پوشی است.
حال اگر برای خرید یک تلویزیون LCD تصمیم گرفته اید ،زمان پاسخگوئی Pixel را در نظر بگیرید و آن را بر حسب 1000/1 ( یک هزارم ) اندازه بگیرید ، هر چقدر این میزان کمتر باشد در زمان حرکت تند تصاویر کیفیت بهتری خواهید داشت. این مطلب نکاتی را در مورد آموزش تعمیرات تلویزیون ارائه می دهد