طریقه تست دیود زنر و ژرمانیومی

طريقه تست ديود زنر
مولتي متر در گرايش مستقيم روي RX1 ومانند ديود معمولي بايد ?? الي ?? اهم را نشان دهد واصطلاحاً گويند مولتي متر در گرايش مستقيم راه مي دهد . در گرايش معکوس مولتي متر بايد روي مُد RX1K بوده و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست . اما جهت تست کامل ديود زنر بايد ديود را توسط ولتاژ بالا تر از ولتاژ شکست و مانند شکل زير درمدار زير قرار داده و ولتاژ شکست آن را اندازه گيري نمود . تا از درستي ولتاژ شکست ديود مطمئن شويم .

طريقه تست ديود ژرمانيومي
ديود هاي ژرمانيومي يک ديود اتصال نقطه اي و شيشه اي شفافي بود ند که در مواردي ازجمله آشکار سازي در دتکتورها قابل استفاده بودند اخيراً در دستگاههاي الکترونيکي کاربرد زيادي ندارند . آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
روش تست : در گرايش مستقيم با مولتيمتر در رنج RX1 راه بدهد . و در گرايش معکوس و در رنج RX100 راه ندهد نشتي جزئي مانعي ندارد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ