طبقه بندی دستگاه DVR

دستگاههای DVR معمولا از چند جنبه طبقه بندی میشوند ولی مهمترین جنبه های طبقه بندی آنها تعداد کانال های تصویر DVR و کیفیت ضبط DVR است.
رایجترین دستگاه های DVR از نظر تعداد کانال تصویر DVR های زیر هستند:
دستگاه DVR 04CH کانال: قابلیت نصب تا 4 دوربین را دارد.
دستگاه DVR 08CH کانال: قابلیت نصب تا 8 دوربین را دارد.
دستگاه DVR 16CH کانال: قابلیت نصب تا 16 دوربین را دارد.
رایجترین رزولوشن های ضبط دستگاه DVR عبارتند از (برای اطلاعات تخصصی به این مقاله مراجعه کنید):
D1
CIF
این مطلب نکاتی در مورد آموزش تعمیرات دی وی آر ارائه می‌دهد و می‌تواند کمک به آموزش تعمیرات آن بکند.