حذف پیشوند Shortcut to از ابتدای نام Shortcutها در ویندوز

آموزش تعميرات کامپيوتر-وقتي در ويندوز از روي يك برنامه يك shortcut (با كليك راست كردن روي آن و انتخاب Create Shortcut ) مي سازيد در ابتداي نام آن پيشوند Shortcut to و سپس نام برنامه قرار مي گيرد بسياري از افراد تمايلي به بودن اين پيشوند ندارند و آن را حذف مي كنند.
براي اين كه ويندوز اين پيشوند را اضافه نكند در منوي Run برنامه Regedit را اجرا كنيد و به مسير زير برويد
VersionExplorer HKEY-USERS.DefaultSoft WindowsCurent
در قسمت سمت راست كليك راست كنيد و يك Binary Value جديد بسازيد با نام Link مقدار آن را هم صفر قرار دهيد با Restart كردن كامپيوتر پيشوند Shortcut to هم حذف خواهد شد.
منبع: ميکرو رايانه