تکنولوژی د رتلویزیونهای پلاسما و LCD وتفاوتهای آنها

 اگر در صدد خرید یک تلویزیون صفحه تخت هستید حتما این سوال را دارید که تفاوت میان یک تلویزیون پلاسما و LCD در چیست.

 

تفاوت تکنولوژی د رتلویزیونهای پلاسما و LCD

تلویزیون پلاسما و LCD از نظر صفحه تصویر هر دو شبیه یکدیگرند اما از نظرمیزان تخت بودن صفحه و ضخامت با یکدیگر متفاوتند. همان طور که از اسم تلویزیون پلاسما مشخص است در هنگام تشکیل تصویر، سلولهای کوچک گاز توسط ولتاژ الکتریکی باردار می شوند.

طبق تعریف افراد عادی ، یک تلویزیون LCD مانند ساندویچی است که کریستالهای مایع بین دو صفحه شیشه ای قرار گرفته اند ، تصویر در نتیجه تغییر میزان بار الکتریکی روی کریستالها بوجود می آید .
تلویزیون های پلاسما و LCD هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف متفاوتی می باشند.
تفاوت کیفیت تصویردرتلویزیون پلاسما ، LCD و CRT ( تلویزیونهای معمولی )
مهمترین نکته از نظر بیننده در یک تلویزیون چگونگی تصویر است نه آنچه پشت صفحه در حال رخ دادن است و با توجه به این موضوع می توان گفت هر دو تلویزیونهای پلاسما و LCD دارای تصویر های خوبی هستند ولی کیفیت تصویر در یک سیستم LCD بهتر است.( اگر چه آخرین نسلهای تلویزیون پلاسما در سطح خوبی قرار دارند ) بهرحال هنوز بعضی از تماشاگران حرفه ای تلویزیون اعتقاد دارند تصویر CRT بهتر است.
رنگ مشکی درصفحه تلویزیون پلاسما دقیق ترنشان داده میشود.ضعف کیفی یک سیستم LCD در مورد نمایش رنگ مشکی مربوط به نوری می شود که دائما از عقب به لایه LCD می تابد و این نور تابشی مانع دریافت رنگ مشکی بسیار تیره می شود و نهایتا رنگ مشکی ارائه شده از صفحه کیفیت خوبی ندارد اما این ضعف در میان نسلهای جدید در حال بهبودی است . این مطلب نکاتی را در مورد آموزش تعمیرات تلویزیون ارائه می دهد