تبديل پوشه به درايو

آموزش تعمیرات کامپیوتر -با این دستور میتونین پوشه اي رو که بسيار مورد علاقه شماست رو به يک درايو تبديل کنيد تا سريعا درMyComputer در دسترس شما باشه .ابتدا دکمه Start را زده و گزينه Run را انتخاب کنيد .
در پنجره Run عبارت Cmd را بنويسيد و روي ok کليک کنيد .
در پنجره اي که براتون باز ميشه عبارت مقابل را بنويسيد :
Subst [drive_name:][path_of_folder] l
به جاي drive_name نام درايو جديد را تايپ کنيد مثل z: و به جاي Path_Of_Folder نام پوشه اي را که ميخواهيد همانند درايو فرض شود را وارد کنيد .

مثلا اگر ميخواهيد پوشه music که در درايو D قرار دارد را درايو z فرض کنيد فرمان زير را وارد کنيد :
Subst z: "D:\music" l
فقط يادتون باشه که مسير را داخل " " قرار دهيد و نام درايوي هم که انتخاب ميکنيد با نام درايوهاي MyComputer يکي نباشد .

منبع: میکرو رایانه