تاريخچه کامپيوتر

آموزش تعمیر کامپیوتر - تلاش انسان همواره در جهت ساخت وسايلی بود که او را در زمينه شمارش ياری کند و کامپيوتر آخرين دستاورد اين تلاش است. تاريخچه کامپيوتر مراحل طولانی را طی کرده است که چرتکه اولين مرحله آن بود و سپس به مرور زمان دستگاههای زير ساخته شد:
پاسکال : اولين ماشين محاسبه مکانيکی را ساخت که قادر به انجام عمل جمع و تفريق بود.
لايب نيتز: پس از پاسکال ماشين محاسبه ای را ساخت که مکانيکی بوده وچهار عمل اصلی را انجام ميداد.
چارلز بابيج (پدر کامپيوتر): سعی در ساختن ماشين محاسبه خودکار داشت ولی به علت محدوديتهای فنی و مهندسی آن زمان نتوانست اين طرح را تکميل کند.
هاوارد آيکن: اولين ماشين محاسبه ای الکترومکانيکی را به نام MARK 1 ساخت.
نسلهای کامپيوتر:

مفهوم نسل(Generation ): رده بندی کامپيوترها از نظر تکنولوژی ساخت آنها را نسل گويند.

نسل اول: در دهه بعد از ۱۹۴۴ کامپيوتری به نام ENIAK ساخته شد که ديجيتالی بوده و در آن از لامپهای خلا (Vacume Tube ) استفاده کردند به همين دليل حجم زيادی داشت و گرمای زيادی نيز توليد ميکرد.
نسل دوم : در دهه بعد از ۱۹۵۹ به بازار آمد و از ترانزيستور به جای لامپ خلا استفاده ميشد. کامپيوترهای اين نسل کوچکتر بوده وسرعت بالاتری نسبت به نسل اول داشتند.
نسل سوم: در دهه بعد از ۱۹۶۴ به بازار آمد و از مدارهای مجتمع (IC ) در آن استفاده شد.
نسل چهارم: در دهه بعد از ۱۹۷۰ به بازار آمد و از مدارهای مجتمع با تراکم زياد در آن استفاده شد. ريزپردازنده(Microprocessor ) دراين نسل توليد شد و تولد اولين ريزکامپيوتر(MicroComputer ) در اين نسل صورت گرفت.
نسل پنجم: توليد کامپيوترهايی بود که از مدارهای مجتمع با تراکم فوق العاده زياد استفاده ميکردند همچنين استفاده از هوش مصنوعی در کامپيوترها در اين نسل صورت گرفت.
نسل ششم: توليد کامپيوترهايی خواهد بود که کپی برداری عينی از مغز انسان باشند. کامپيوترهای اين نسل قادر خواهند بود استنباط و استنتاج و تصميم گيری کنند.
منبع: میکرو رایانه