تاريخچه کامپيوتر

آموزش تعمير کامپيوتر - تلاش انسان همواره در جهت ساخت وسايلي بود که او را در زمينه شمارش ياري کند و کامپيوتر آخرين دستاورد اين تلاش است. تاريخچه کامپيوتر مراحل طولاني را طي کرده است که چرتکه اولين مرحله آن بود و سپس به مرور زمان دستگاههاي زير ساخته شد:
پاسکال : اولين ماشين محاسبه مکانيکي را ساخت که قادر به انجام عمل جمع و تفريق بود.
لايب نيتز: پس از پاسکال ماشين محاسبه اي را ساخت که مکانيکي بوده وچهار عمل اصلي را انجام ميداد.
چارلز بابيج (پدر کامپيوتر): سعي در ساختن ماشين محاسبه خودکار داشت ولي به علت محدوديتهاي فني و مهندسي آن زمان نتوانست اين طرح را تکميل کند.
هاوارد آيکن: اولين ماشين محاسبه اي الکترومکانيکي را به نام MARK 1 ساخت.
نسلهاي کامپيوتر:

مفهوم نسل(Generation ): رده بندي کامپيوترها از نظر تکنولوژي ساخت آنها را نسل گويند.

نسل اول: در دهه بعد از ???? کامپيوتري به نام ENIAK ساخته شد که ديجيتالي بوده و در آن از لامپهاي خلا (Vacume Tube ) استفاده کردند به همين دليل حجم زيادي داشت و گرماي زيادي نيز توليد ميکرد.
نسل دوم : در دهه بعد از ???? به بازار آمد و از ترانزيستور به جاي لامپ خلا استفاده ميشد. کامپيوترهاي اين نسل کوچکتر بوده وسرعت بالاتري نسبت به نسل اول داشتند.
نسل سوم: در دهه بعد از ???? به بازار آمد و از مدارهاي مجتمع (IC ) در آن استفاده شد.
نسل چهارم: در دهه بعد از ???? به بازار آمد و از مدارهاي مجتمع با تراکم زياد در آن استفاده شد. ريزپردازنده(Microprocessor ) دراين نسل توليد شد و تولد اولين ريزکامپيوتر(MicroComputer ) در اين نسل صورت گرفت.
نسل پنجم: توليد کامپيوترهايي بود که از مدارهاي مجتمع با تراکم فوق العاده زياد استفاده ميکردند همچنين استفاده از هوش مصنوعي در کامپيوترها در اين نسل صورت گرفت.
نسل ششم: توليد کامپيوترهايي خواهد بود که کپي برداري عيني از مغز انسان باشند. کامپيوترهاي اين نسل قادر خواهند بود استنباط و استنتاج و تصميم گيري کنند.
منبع: ميکرو رايانه 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ