برنامه عيب يابی POST

زماني که شرکت آي.بي. ام در سال 1981 اولين کامپيوترهاي شخصي را ارائه نمود در آنان از ويژگي هائي استفاده شده بود که قبلا" مشابه آنان در ساير کامپيوترها به خدمت گرفته نشده بود . استفاده از برنامه اي موسوم به POST و Parity-checked حافظه ، نمونه هائي در اين زمينه مي باشند . پس از روشن کردن هر نوع کامپيوتري درابتدا و قبل از هر چيز ديگر ( نظير استقرار سيستم عامل درون حافظه ) ، برنامه POST به منظور بررسي تست صحت عملکرد عناصر اصلي سخت افزار موجود در يک کامپيوتر اجراء خواهد شد . آموزش تعميرات کامپيوتر
POST ، مشتمل بر مجموعه اي از دستورالعمل هاي ذخيره شده در تراشه ROM-BIOS مادربرد است که مسئوليت تست تمامي عناصر اصلي در زمان روشن کردن کامپيوتر را برعهده دارد . برنامه فوق قبل از استقرار هرگونه نرم افزار در حافظه ، اجراء خواهد شد .

برنامه POST چه چيزي را تست مي نمايد ؟
پس از روشن کردن کامپيوتر، برنامه POST به صورت اتوماتيک اجراء و مجموعه اي از تست هاي لازم به منظور بررسي صحت عملکرد عناصر اصلي در کامپيوتر را انجام مي دهد. تست حافظه ، پردازنده ، حافظه ROM ، مدارات حمايتي برداصلي و تجهيزات جانبي نظير اسلات هاي موجود بر روي برد اصلي ، نمونه هائي در اين زمينه بوده که توسط برنامه POST تست خواهند شد . اندازه برنامه POST بسيار کم بوده و صرفا" قادر به تشخيص خطاهاي بحراني مي باشد . در صورتي که پس از انجام هر يک از تست هاي انجام شده توسط برنامه POST مشکل خاصي تشخيص داده شود ، پيام هاي خطاء و يا هشداردهنده اي که نشاندهنده نوع خطاء است ، ارائه مي گردد . پيامد وجود هر گونه خطاء در اين مرحله ، توقف فرآيند معروف بوتينگ ( استقرار سيستم عامل درون حافظه ) خواهد بود . خطاهائي که توسط برنامه POST تشخيص داده مي شوند را fatal error نيز مي گويند چراکه عملا" توقف فرآيند بوتينگ را بدنبال خواهند داشت .

نحوه نمايش نوع خطاء
ماحصل اجراي برنامه POST ، ارائه سه نوع پيام خروجي است : کدهاي صوتي ، کدهاي مبناي شانزده که برروي يک پورت I/O با يک آدرس خاص ارسال مي گردد و پيام هاي مبتني بر متن که بر روي نمايشگر نمايش داده مي شوند . براي گزارش خطاهاي تشخيص داده شده توسط برنامه POST از سه روش زير استفاده مي گردد :

کدهاي صوتي ( Beep Codes ) : کدهاي فوق از طريق بلندگوي سيستم قابل شنيدن مي باشند .

کدهاي Checkpoint : کدهاي فوق ، کدهاي مبناي شانزده checkpoint مي باشند که براي يک پورت I/O با يک آدرس خاص ارسال مي گردند . براي مشاهده کدهاي فوق به يک برد خاص نصب شده در يکي از اسلات هاي ISA و يا PCI نياز مي باشد .

پيام هاي نمايش داده شده بر روي نمايشگر : پيام هاي خطاء فوق صرفا" پس از مقداردهي اوليه آداپتور ويدئو قابل نمايش بر روي نمايشگر و استفاده خواهند بود .

کدهاي صوتي برنامه POST
از کدهاي فوق صرفا" براي اعلام خطاهاي بحراني استفاده مي گردد . خطاهاي فوق در ابتداي فرآيند راه اندازي کامپيوتر و زماني که هنوز کارت ويدئو و ساير سخت افزارها وارد مدار عملياتي نشده اند ، محقق مي گردند . با توجه به اين که در اين مقطع نمايشگر در دسترس نمي باشد ، کد مربوط به هر يک از خطاهاي موجود به صورت مجموعه اي beep مشخص مي گردد . در صورتي که ماحصل اجراي برنامه POST موفقيت آميز بوده و مشکل خاصي وجود نداشته باشد ، پس از اتمام برنامه POST ، صرفا" يک صداي beep قابل شنيدن خواهد بود . در برخي سيستم ها ( نظير کامپيوترهاي کامپک ) پس از اتمام موفقيت آميز برنامه POST دو مرتبه beep نواخته مي شود . در صورتي که تست صحت عملکرد برخي عناصر با موفقيت توام نباشد ، براي اعلام نوع خطاء تعداد مشخصي beep که ممکن است کوتاه و يا بلند و يا ترکيبي از هر دو باشد ، نواخته مي گردد .

کدهاي Checkpoint مربوط به برنامه POST
کدهاي فوق ، اعداد مبناي شانزدهي مي باشند که توسط روتين هاي برنامه POST بر روي يک پورت I/O با يک آدرس خاص ( مثلا" آدرس 80h ) نوشته مي گردند . به کدهاي فوق ، کدهاي POST نيز گفته شده و امکان مشاهده و خواندن آنان صرفا" با نصب آدپتورهاي خاصي در يکي از اسلات هاي سيستم ، فراهم مي گردد . آداپتورهاي فوق در ابتدا توسط توليد کنندگان مادر برد و به منظور تست سخت افزارهاي توليدي استفاده مي گرديد . در ادامه شرکت هاي متعددي ( نظير ميکرو 200 و 2000 ، JDR Microdevice ) با توليد اينگونه کارت ها امکان استفاده از آنان را براي ساير تکنسين ها فراهم نمودند .
از کدهاي POST Checkpoint مي توان به منظور رديابي وضعيت سيستم در زمان فرآيند بوتينگ از زماني که سيستم روشن مي گردد تا زماني که برنامه bootstrap loader اجراء مي گردد ( آغاز استقرار سيستم عامل در حافظه )، استفاده نمود .
پس از نصب يک POST code reade درون يکي از اسلات هاي مادربرد و همزمان با اجراي برنامه POST ، يک عدد مبناي شانزده بر روي نمايشگر کارت نمايش داده خواهد شد . در صورت توقف غيرمنتظره سيستم ، با استفاده از کد نمايش داده شده مي توان خطاء موجود را تشخيص داد .
منبع: srco.ir 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ