انواع ایسیو

در حال حاضر 4 مدل ECU ( ای سی یو خودرو ) بر روی خودرو ها قرار دارند SL96-S2000-SIEMENS-BOSCH

ECU SL96

پیکان ، آردی ، 405 ، سمند آموزش تعمیر ایسیو


انواع ایسیوهای ساژم ECU SAGEM S2000

S2000.10 خودرو پژو405 پژو پارس سمندمعمولی

S2000.11 .پیکان وانت پیکان آردی روا,

S2000.3E پژو 206

S2000.3F پژو 206

S2000.35 پژو 206

S2000. PL4

S2000. JCI

S2000. J34

S2000. J35