آشنایی با مخفف ها ، پسوندها و اصطلاحات در کامپیوتر و اینترنت

آموزش تعمير کامپيوتر-ميخوام بتدريج اينجا مخففهاي اصطلاحات علوم کامپيوتر و رايانه را جمع کنم اگر کسي هم خواست کمک کنه:

HTML
مخفف : Hyper text Markup Language زبان برنامه نويسي تحت وب

HTTP
مخفف : HyperText Transfer Protocol پروتکل انتقال ديتا در اينترنت

gif
مخفف : Graphics Interchange Format فايلهاي تصويري متحرک

bmp
مخفف : bit map پسوند فايلهاي گرافيکي

txt
مخفف : Text متن

www
مخفف : World Wide Web شبکه وب جهاني

AOL
مخفف: America On Line
کمپاني آمريکايي در ويرجيانا عرضه کننده نرم افزارهاي اينترنتي و برقراري ارتباط


PC
مخفف :personal computer كامپيوتر شخصي


CPU
محفف Central Processing Unit واحد پردازش مركزي

cd rom
مخفف :Compact Disk Read Only Memory لوح فشرده خواندني

LAN
مخفف : local area network شبکه محلي

ISP
مخفف : Internet service provider سازمانهاي سرويس دهنده اينترنت
URL
مخفف : Uniform Resource Locator آدرسي که محل فايل يا برنامه اي را در فضاي اينترنت مشخص مي کند.
منبع: ميکرو رايانه 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ